Zbog povećanog epidemiološkog rizika izazvanog COVIDOM-19, Naučni skup “Računovodstvo i revizija u teoriji i praksi”, nije mogao biti održan u, za to, predviđenom terminu. Zbog toga je skup pomjeren za drugi period. Novi datum održavanja Naučnog skupa je 18. septembar 2020. godine. Pratićemo i dalje epidemiološku situaciju u zemlji i regionu i blagovremeno Vas obavijestiti o eventualnim promjenama datuma održavanja skupa. 

Ujedno, produžen je rok za prijavu učešća i dostavu kompletnih radova do 15. juna 2020. godine. 

Hvala na razumijevanju. 

 

 

Organizacioni odbor skupa