YOUTH FOR CHANGE

Predloženi projekat podrazumijeva organizaciju stručno-tehničkih radionica na Visokoj školi Banja Luka College (BLC) u okviru odsjeka za grafički dizajna i vizuelne komunikacija i Fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru (FIT). Svaka radionica će trajati dva dana. U Banja Luciučesnici će naučiti kako kreirati i pripremiti fotografije i video materijale, te kako razviti multimedijalni projekat. U Mostaru polaznici će naučiti kako kreirati besplatne web stranice pomoću programa WordPress-u. U okviru projekta u radionici koja se organizuje u Sarajevu na Ekonomskom Fakultetu Univerziteta u Sarajevu (EFS) učesnici će se upoznati sa načinom razvijanja projekta, te kako prikupiti sredstva za građanske projekte i imaće priliku da se upoznaju sa istraživačkim novinarstvom.

Predložene aktivnosti su date na osnovu postojećih potreba za mlade u Bosni i Hercegovini, da se komunicira preko etničkih linija. Mogućnosti za mlade ljude da se susretnu sa drugim mladim ljudima iz raznih gradova, etničkih i kulturnih sredina u BiH su izuzetno ograničeni, što dalje doprinosi tenzijama koje se odnose na etničku pripadnost, čak i među mladima. Osim toga, velika većina mladih ljudi u BiH nemaju mogućnost da pokažu svoje ideje, talente, i strast prema građanskom i političkom životu.

Da bi se ispunili izazovi i koristile postojeće mogućnosti, ovaj projekt ima za cilj da podstakne međuetničko razumijevanje i saradnju, obrazovna postignuća, obuku i građanski angažman mladih ljudi – studenata i učenika srednjih škola – kroz korištenje informacija i komunikacionih tehnologija s naglaskom na nove medije.

PROJEKAT

Učesnici radionica će imati priliku da steknu znanje putem korištenja novih medija u svrhu društvenog aganžmana. Nakon radionica, učesnici će dobiti priliku da kroz grupne projekte, te uz pomoć strucnjaka kao mentora, realiziraju svoje ideje i implementiraju nekoliko inicijativa do kraja augusta/rujna u cilju razvoja građanskog aktivizma među mladima.

Prva radionica će se održati u Sarajevu u periodu od 02.04 do 03.04.2016. godine gdje će se učenici i studenti upoznati sa načinom razvijanja projekta, te kako prikupiti sredstva za građanske projekte i imaće priliku da se upoznaju sa istraživačkim novinarstvom.

Druga radionica će se održati u Banja Luci u periodu od 09.04.2016. do 10.04.2016. godine. Na ovim radionicama učesnici će naučiti kako kreirati, pripremiti fotografije i video materijale, te kako razviti multimedijalni projekat.

Treća radionica će se održati u Mostaru u periodu od 22.04.2016. do 23.04.2016. godine. Polaznici će naučiti kako kreirati besplatne web stranice pomoću programa WordPress-a.

Radionice će se održati u prostorijama Ekonomskog fakulteta u Sarajevu (EFS), prostorijama Banja Luka Collega (BLC) u Banja Luci i Fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru (FIT). Učesnici će imati priliku da rade sa na najnovijom tehnologijom u toku radionica.

Takođe, moramo napomenuti da će učesnici upoznati i drštveni život vodeća tri grada u BiH, te će ostvariti kontakte sa predstavnicima nekoliko omladinskih organizacija i javnih institucija. Svi učesnici koji uspjesno završe radionice će dobiti cetrifikat.

VIŠE INFORMACIJA NA STRANICI http://yfchange.blc.edu.ba