Visoka škola „Banja Luka College“ je 11.07.2012. godine  sa  Agencijom za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske potpisala Ugovor za provođenje procesa akreditacije.

Ugovor za provođenje akreditacije je potpisan u prostorijama  Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske a potpisivanju je prisustvovao i ministar prosvjete i kulture Anton Kasipović.

V.D. direktora  Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova prof. dr Miroslav Bobrek je rekao da  poslije potpisivanja Ugovora slijedi proces eksterne evaluacije, što znači da će nadležne komisije posjetiti Visoku školu „Banja Luka College“, razmatrati sve materijale neophodne za akreditaciju i ocijeniti usaglašenost rada sa evropskim standardima.

Potpisivanjem ovog Ugovora Visoka škola „Banja Luka College“ je ušla u treću od ukupno četiri faze cjelokupnog procesa akreditacije, koja je najvažniji segment procesa priznavanja diploma u evropskom prostoru visokog obrazovanja.