Obavještavamo sve diplomce koji su potvrdili svoj dolazak na svečanu dodjelu diploma 22.05.2013. godine, a koji se nalaze na dole navedenom spisku, da u Kulturni centar Banski dvor dođu u 11.00 časova radi pripreme za svečanost.

Diplomci koji nisu potvrdili svoj dolazak u Banski dvor i ne nalaze se na navedenom spisku mogu doći po svoje diplome u Studentsku službu BLC-a.

SPISAK