RADNO VRIJEME SLUŽBI

Studentska služba:

Radnim danima: - od 08.00 – 18.00h Pauza – od 10.30 – 11.00h
Subotom: - od 08.00 – 13.00h
Pauza – od 10.30 – 11.00h

Biblioteka:
Radnim danima: - od 10.00 – 18.00h Pauza – od 10.30 – 11.00h

Vannastavne aktivnosti

Novembar 11, 2014

Učenici Srednje Tehnološke škole iz Banjaluke u Grafičkom ateljeu Banjaluka koledža

11 Novembar, 2014.|Opšte informacije, Vannastavne aktivnosti|

Učenici Srednje Tehnološke škole iz Banjaluke u Grafičkom ateljeu Banjaluka koledža, na časovima redovne praktične nastave. Grafički atelje BLC-a prepoznat  je kao radionica koja pruža različite mogućnosti i vidove  studentske i učeničke prakse.

Kako bi Vam sve opcije bile dostupne preporučujemo da koristite pretraživače MS Edge ili Google chrome