Macura, R. Đokić, A. (2010). UVOD U MENADŽMENT. M. Power. Banja Luka. ISBN 978-99955-20-24-3. VI, 374 str. : graf. prikazi, tabele ; 21 cm. – (Biblioteka Monografije / M Power). 005(075.8) COBISS.SR-ID 1331992

Knjiga je namijenjena studentima, menadžerima i svim onima koji se suočavaju sa aktivnostimaupravljanja.