Priručnik USLOVI ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA U REPUBLICI SRPSKOJ rad je studenata Visoke škole “Banja Luka College” uz mentorstvo doc. dr Svetlane Dušanić – Gačić koji je  nastao  kroz nastavu na predmetu Preduzetnički menadžment. Rađen je sa generacijom studenata 2015/16, a u cilju da se studenti upoznaju sa preduzetništvom, šta ono donosi, zbog čega je važno, kako se upravlja u preduzeću, kao i da im pomogne u definisanju poslovne ideje i izradi poslovnog plana.

Koncipiran je tako da prikaže makroekonomske podatke Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, zatim da objasni fenomen preduzetništva i njegovu važnost za pojedinca i zemlju u kojoj živimo, te da uputstvima za registraciju olakša svima onima koji se nakon toga osmjele da krenu u preduzetničku djelatnost.

Priručnik obuhvata i izvjene olakšice koje preduzetnici mogu da iskoriste, a upućuje i u neophodnost obrazovanja u ovom domenu. Ono što je i najvažniji dio samog Priručnika jeste obrazac poslovnog plana, ali i primjeri i ideje studenata Visoke škole “Banja Luka College”.

Poslovni planovi, iako su često predstavljeni kao nešto jako komplikovano, zapravo predstavljaju razradu poslovne ideje i nešto od čega je potrebno krenuti. Zahvaljujemo prethodnim generacijama studenata BLC-a, koji su pohađali predmet Preduzetnički menadžment, na razvoju ideje za oblikovanje Priručnika bez čijeg rada, on danas ne bi bio ovo što jeste.