Poštovani,

Obavještavamo vas da će se nastava, u akademskoj 2019/20-toj školskoj godini, završiti online putem, a ispiti prema predviđenim ispitnim rokovima, fizičkim prisustvom, u prostorijama BLC-a.

U prilogu je spisak mjera koje će se provoditi prilikom održavanja ispita i prilikom dolaska na BLC, a sve u cilju spriječavanja prenošenja virusa SARS-CoV-2.

UPUTSTVO ZA PROVOĐENJE MJERA