Umreži me – Administracija mreža malih i srednjih preduzeća je knjiga pisana jezikom koji razumiju I oni koji se prvi put sreću sa administracijom mreža I mrežnih sistema. Ova knjiga obrađuje niz oblasti vezanih za postavljanje, adminsitraciju I održavanje osnovnih mrežnih servisa. Svaka akcija opisana u knjizi praćenja je slikama ekrana, što pojačava opšti utisak, zato što su sve akcije lično istestirane od strane autora. Poseban dio je I veliki broj zadataka koji su ujedino I primjeri iz prakse I oni pomažu čitaocima da provjere u kojoj su mjeri razumjeli prethodno obrađeni material.