RADNO VRIJEME SLUŽBI

Studentska služba:

Radnim danima: - od 08.00 – 18.00h Pauza – od 10.30 – 11.00h
Subotom: - od 08.00 – 13.00h
Pauza – od 10.30 – 11.00h

Biblioteka:
Radnim danima: - od 10.00 – 18.00h Pauza – od 10.30 – 11.00h

Udžbenici, knjige i druga izdanja

BLC je razvio nekoliko oblika javnog predstavlјanja među kojima su naučni skupovi promocija naučnih časopisa, naučnih monografija, udžbenika, zbornika. Sa svojim izdanjima BLC u saradnji sa izdavačkom kućom Besjeda svake godine učestvuje na Sajmu knjiga u Beogradu, Herceg Novom, Sarajevu, Frankfurtu, kao i Sajmu knjiga u Banja Luci. Osim toga, BLC organizuje promociju i  u VŠU, kao i u Banskom dvoru Kulturnom centru.

Priručnik o govoru mržnje, prevod publikacije s engleskog jezika, odštampan u saradnji sa Savjetom Evrope, Ana Veber, 2013, 96 str.

Pravo na slobodu izražavanja podrazumijeva obaveze i odgovornosti i podliježe određenim ograničenjima predviđenim Članom 10.2. Evropske konvencije o ljudskim pravima, koja se, između ostalog, odnose na zaštitu prava drugih lica. Određivanje onoga što predstavlja „govor [...]

Organizaciono ponašanje – osnove kreativnog menadžmenta, Manojla Zrnić i Vanja Šušnjar, 2008, 403 str.

Organizaciono ponašanje je moderni pristup menadžmentu koji nastoji da odredi razloge za određeno ponašanje ljudi na radnim mjestima i rezultate pretoči u efikasne metode rada menadžmenta. Kao takav, ima snažnu istraživačku orijentaciju. Naučnici koji se [...]

Strateško upravljanje ljudskim potencijalima, Vanja Šušnjar Čanković, 2013, 450 str.

Кnjiga pred vama doprinosi postojećoj teoriji o strateškoj važnosti humanog kapitala za učinak organizacije i održive konkurentske prednosti podržavajući objedinjujuć pristup, odnosno, tvrdeći da postizanje i održavanje konkurentske prednosti iziskuje i jedinstvene, dragocjene i neponovljive [...]

Load More Posts

Kako bi Vam sve opcije bile dostupne preporučujemo da koristite pretraživače MS Edge ili Google chrome