RADNO VRIJEME SLUŽBI

Studentska služba:

Radnim danima: - od 08.00 – 18.00h Pauza – od 10.30 – 11.00h
Subotom: - od 08.00 – 13.00h
Pauza – od 10.30 – 11.00h

Biblioteka:
Radnim danima: - od 10.00 – 18.00h Pauza – od 10.30 – 11.00h

Udžbenici, knjige i druga izdanja

BLC je razvio nekoliko oblika javnog predstavlјanja među kojima su naučni skupovi promocija naučnih časopisa, naučnih monografija, udžbenika, zbornika. Sa svojim izdanjima BLC u saradnji sa izdavačkom kućom Besjeda svake godine učestvuje na Sajmu knjiga u Beogradu, Herceg Novom, Sarajevu, Frankfurtu, kao i Sajmu knjiga u Banja Luci. Osim toga, BLC organizuje promociju i  u VŠU, kao i u Banskom dvoru Kulturnom centru.

MENADŽMENT INFORMACIONI SISTEMI, Mladen Radivojević, Milica Tepšić, Bojan Dumonjić, 2011, 373 str.

Menadžment informacioni sistemi kao akademska disciplina proučava lјude, tehnologiju, organizacije, i odnose između njih. Eksperti za menadžment informacione sisteme pomažu organizacijama da maksimizuju korist od ulaganja u osoblјe, opremu, i poslovni proces. Vrijeme u kome [...]

INFORMACIONA BEZBJEDNOST U ELEKTRONSKOJ UPRAVI, Milica Tepšić, 2010, 281 str.

Informaciona bezbjednost je nov, složen i, u svojoj suštini, višeslojan pojam. Ona je predmet interdisciplinarnih tehničko-tehnoloških (informatika, elektromagnetika uopšte uzev, obrada signala) i humanitarnih (sociologija, psihologija, pravo, politologija...) naučnih istraživanja i kao takva se može [...]

E-OBRAZOVANJE, Milica Tepšić, Mladen Radivojević, Duška Straživuk, Slobodanka Bakić, 2017, 258. str.

Uvođenje informaciono-komunikacionih tehnologija u obrazovanje dovodi do novog i zanimljivog načina prenošenja nastavnog sadržaja studentima. Elektronsko obrazovanje je kompleksan sistem koji uključuje učenje na daljinu, predavanja na daljinu, nastavne materijale u raznim elektronskim formama, individualni [...]

Load More Posts

Kako bi Vam sve opcije bile dostupne preporučujemo da koristite pretraživače MS Edge ili Google chrome