Poštovani Studenti,

U cilju daljeg unapređenja nastave, i evaluacije, njenog dosadašnjeg toka, sačinili smo Anketu za studente čiji je cilj da doprinese, da se unaprijedi cjelokupan naučnonastavni proces na BLC, ali i da nam pruži korisne sugestije za budući naš rad i bolje odvijanje nastave i naše međusobne komunikacije. Anketa se ispunjava veoma brzo i lako.  Anketu jedan student može ispuniti samo jedanput. Zato od Vas očekujemo da izdvojite par minuta i ispunite Anketu, što je u našem obostranom interesu.  Anketa se popunjava anonimno i sistem neće bilježiti vaše ime i prezime. 

Zbog pandemije korona virusa, iznenada se ukazala potreba da se prijeđe na online način studiranja što je BLC, dočekao nadam se, spreman. Shodno Odluci BLC-a o mjerama za privremeno organizovanje nastavnih aktivnosti online i prilagođenom planu i rasporedu izvođenja e – nastave, studentima BLC-a je, pored, do sada, u okviru web sajta BLC-a, dostupnih kompletno formiranih predmeta na E-NASTAVI, omogućeno  da u, punom kapacitetu, prate predavanja iz predmeta koje imaju u ljetnjem semestru, konsultuju se sa predmetnim profesorima i dobivaju sve potrebne informacije vezane za nastavni proces.

Tako je online komunikacija između profesora, asistenata i studenata, koja je i do sada postojala putem e-nastave, sada još samo produbljena.

Anketi možete pristupiti putem sledećeg Linka: POPUNI ANKETU

Želeći Vam da ostanete zdravi i aktivni kao i do sada, srdačno Vas pozdravljam.

Direktor BLC-a

Prof. dr Mladen Mirosavljević