Održan treći stručno-naučni skup sa temom „KAKVA JE BUDUĆNOST TEATRA? – TEATAR I IDENTITET“.

 

Treci strucno-naucni skup