Obavještavamo studente da su za svečanu dodjelu diploma predviđena dva roka, u septembru i u maju mjesecu.

Studenti koji su diplomirali trebaju uplatiti iznos od 250 KM /na jedan od postojećih računa za uplatu školarine/ i da se prijave u Studentskoj službi radi evidencije za izradu i štampanje diploma, do kraja avgusta, odnosno aprila /sa zahtjevom za izdavanje diplome dostaviti kopiju uplatnice/.

Studenti imaju mogućnost da se izjasne na kojem pismu, ćirilici ili latinici, žele da se diplome odštampaju.

Za studente koji se nisu izjasnili na kojem pismu, ćirilici ili latinici, žele da se diplome odštampaju, diplome će se štampati na latinici!