Obavještavamo vas da će se svečana dodjela diploma održati u srijedu, 29.5.2019. godine u 18.00 časova u prostorijama Banja Luka College-a. 

Molimo sve diplomce koji su podnijeli zahtjev za štampanje diploma i samim tim prijavili učešće na svečanoj dodjeli da najkasnije do ponedjeljka, 27.5.2019. godine potvrde svoj dolazak na promociju. To mogu učiniti pozivom u Studentsku službu BLC-a, a potvrda je potrebna radi bolje organizacije same manifestacije. 

Diplomci koji ne potvrde svoj dolazak na svečanu dodjelu diploma, moći će svoje diplome preuzeti u Studentskoj službi nakon dodjele, odnosno od 30.5.2019. godine.

Diplomci  koji potvrde svoj dolazak na svečanu dodjelu diploma treba da dođu u prostorije BLC-a najkasnije u 17.30 časova radi priprema za promociju.