Menadžment kulture – produkcije

Četvorogodišnji studij

Cilj ovog studijskog smjera je obrazovanje stručnjaka koji će uticati na razvoj preduzetništva i menadžmenta u društvenim djelatnostima, posebno kulturi i produkciji, kao i nevladinom sektoru, a kojih nedostaje na našem tržištu. Osnovni cilj studijskog smjera je da studentima pruži znanja iz navedenih oblasti.

Akademski cilj obrazovanja  je razvoj sposobnosti analitičkog  i kreativnog  razmišljanja studenata u cilju unapređenja organizacije i preduzetništva u oblasti  društvenih  djelatnosti,  kulturnog  života i produkcije, nevladinih i drugih organizacija u nevladinom  sektoru. Realizacija navedenih ciljeva zavisi od toga  u kojoj mjeri studijski smjer polazi od uslovljenosti i obima neophodnih znanja iz nauke, umjetnosti  i informatike.

Nastavni program  omogućava sticanje odgovarajućih  znanja iz umjetničkih disciplina, informatike, medija i socio-kulturološke komunikacije, odnosa  s javnošću, menadžmenta i marketinga  u ovoj oblasti, društvenih i humanističkih nauka i stranog  jezika, neophodnih za uspješno obavljanje poslova u navednim  oblastima i nastavak studija na drugom ciklusu visokog obrazovanja.

Pored navedenih znanja studenti  na smjeru mendžment kulture – produkcije steći će odgovarajuća znanja iz umjetnosti  i produkcije  u oblasti kulture (filma, radija, televizije, pozorišta) potrebna za menadžment i produkciju u kulturi, obavljanje poslova producenta na radiju i televiziji, pozorištu, filmu i poslove upravljanja i rukovođenja ustanovama kulture i medijskim ustanovama.

Nakon završenog četverogodišnjeg studija student stiče zvanje  Diplomirani menadžer kulture – producent– 240 ECTS bodova.

Završetkom osnovnih akademskih studija smjera Menadžment kulture-produkcije studenti imaju mogućnost da nastave studije na diplomskim akademskim studijama drugog stepena- master studije bilo gdje u BiH i inostranstvu.