Mediji i komunikacije

Četverogodišnji studij

Nedostatak kvalitetno obrazovanih mladih novinara, ali i stručnjaka za odnose s javnošću, koji bi se odmah po završetku školovanja mogli brzo snaći na tržištu rada i aktivno uključiti u medijska zbivanja i rad u medijima, glavni je razlog pokretanja ovog smjera. Studij novinarstva koncipiran je kao savremeni i dinamičan obrazovni program, usmjeren na sticanje znanja i vještina primjenjivih u svakodnevnoj medijskoj praksi.

Na četverogodišnjem studiju Mediji i komunikacije postoje dva smjera Odnosi s javnošću  i Novinarstvo i multimedija. Moderan koncept izučavanja medija podrazumijeva kontinuirano i sinhronizovano izučavanje teoretskih i praktičnih aspekata, sa posebnim akcentom na nove medije, koji polako preuzimaju funkciju tradicionalnih. U zavisnosti od odabranog smjera, student se susreće sa različitim znanjima iz oblasti medija i komunikacija – menadžment u medijima, radio i televizija, medijska kultura, upravljanje medijskim projektima, novinarstvo, marketing u medijima, novi mediji i multimedija, fotografija, kao i drugih predmeta – informatike, poslovne informatike, stranih jezika itd.

Smjerovi su namijenjeni  osposobljavanju kompetentnih  medijskih stručnjaka  koji će kroz studij  usvojiti osnovna načela za rad u medijima, multidisciplinarna znanja iz područja politike, ekonomije, kulture i ostalih društvenih  područja,  praktična  i teorijska znanja iz medijske politike i razvoja medija. Studenti  će tokom studija razviti kulturu i etiku medijskog komuniciranja, detaljno  se upoznati  sa istraživačkim novinarstvom, izvorima informacija, uređivanjem i upravljanjem medijima.

Budućim novinarima i medijskim stručnjacima na ovim  smjerovima uz teoretska znanja  omogućena je  i kontinuirana  interakcija sa medijskom praksom na BLC radiju koji program  emituje putem  interneta ali i u College magazinu, sa kojom će ih upoznati predavači na studiju, renomirani stručnjaci u svome području,  te praktičari iz područja medija i komunikacija.

Savremeno doba znanja i digitalnih komunikacija oblikovano je i prožeto medijima u svim aspektima ljudskog djelovanja. Kao vezivno tkivo društva, svojom informaciono-obrazovnom funkcijom, mediji su postali neodvojiv dio svakidašnjice oblikujući našu stvarnost i poimanje svijeta. Često se napredak određenog društva mjeri profesionalizmom i stepenom razvijenosti medija, te su za stvaranje istog potrebni stručno specijalizovani medijski profesionalci.

Specifičnost smjerova Novinarstvo i multimedija  i Odnosi s javnošću je orjentisanost na praksu i usvajanje stručnih znanja a rezultat ovakvog koncepta studija su medijski stručnjaci obrazovani u stvarnom medijskom okruženju i opremljeni  kvalitetnim inicijalnim praktičnim iskustvima. Završeni studenti  osposobljeni  su za rad u svim granama  novinarstva i u odnosima  s javnošću te obavljanje svih vrsta poslova na televiziji, radiju i webu, u novinskim i izdavačkim kućama i na svim mjestima na kojima su neophodni stručnjaci za odnose s javnošću.

Smjerovi

Kompleksnost današnjih medija i medijskih organizacija zahtijeva stručno i efikasno rukovođenje i upravljanje. Pored menadžerskih znanja i vještina za organizovanje rada, planiranje, liderstvo i kontrolu u medijima, izborom ovog smjera student dobija i esencijalna znanja iz oblasti odnosa s javnošću. Sve savremene organizacije, uključujući i kulturne i neprofitne, imaju potrebu za komunikacijom sa širom i užom javnošću kao elementarnom marketinškom funkcijom. U ovom slučaju, odnosi s javnošću postaju veza između organizacije i okruženja, i njihovim oblikovanjem definiše se pozicija organizacije u odnosu na sve interesne grupe. Za uspiješno upravljanje u odnosima s javnošću, potrebno je  temeljno poznavanje i razumijevanje prirode i funkcije medija, pa ovaj smer studentima pruža kvalitetan spoj između dvije oblasti.

Smjer odnosi s javnošću omogućava studentima kompetentna znanja za rad u organizacijama kao što su: medijske organizacija (televizija, radio, izdavačka delatnost, producentske kuće), marketinške i reklamne agencije, kulturne institucije i organizacije, PR službe i marketing odjeljenja kompanija, organizacije koje se bave novim medijima i online izdavaštvom, itd.

Nakon završenog četverogodišnjeg studija student stiče zvanje  Diplomirani komunikolog240 ECTS bodova.

Završetkom osnovnih akademskih studija smjera Odnosi s javnošću studenti imaju mogućnost da nastave studije na diplomskim akademskim studijama drugog stepena- master studije bilo gdje u BiH i inostranstvu.

U današnjem fluidnom sistemu medija, novi mediji i multimedija igraju ključnu ulogu u savremenom novinarstvu. Uspješan novinar mora biti sposoban da prenosi informacije i priču preko različitih platformi, istovremeno poštujući integritet i etiku novinarstva. Bilo da je medijum tekst, audio, fotografija ili video, sposobnost razvoja priče i izveštavanja, kao i naučene vještine čine osnove medijske poruke. Ovaj smjer osmišljen je da kod studenata angažuje kreativno, praktično i savremeno mišljenje o novinarstvu i multimediji. Pored stručnih znanja i kompetencija, studenti stiču uporedo teoretska i praktična znanja koja povezuju novinarstvo i digitalni svijet i svijet tradicionalnih medija i omogućavaju studentima da stvaraju kvalitetne priče koje će putem različitih medija doći do svoje publike.

Od samog početka studija studenti imaju šansu da radeći na studentskom radiju stiču potrebna praktična znanja i iskustva rada u medijima. College radio, je jedini studentski radio na području Republike Srpske, čiji slogan je :“Smijehom protiv stresa, istinom protiv obmana“. Program radija kreiraju zajedno studenti i nastavnici BLC-a.Studenti razvijaju kreativne sposobnosti i stiču praktična znanja koja su im neophodna da bi nakon završetka studija profesionalno radili kao diplomirani novinari, producenti, menadžeri u medijima.

Smjer Novinarstvo i multimedija pruža studentima kompetentna znanja za rad u organizacijama kao što su: medijske organizacija (televizija, radio, novine, izdavačka djelatnost, producentske kuće), marketinške i reklamne agencije, kulturne institucije i organizacije, PR službe i marketing odeljenja kompanija, organizacije koje se bave novim medijima i online izdavaštvom, itd. Završetkom studija dobivate zvanje diplomiranog novinara i pred vama se otvaraju mogućnosti zapošljavanja u nvedenim organizacijama.

Nakon završenog četverogodišnjeg studija student stiče zvanje  Diplomirani novinar– 240 ECTS bodova.

Završetkom osnovnih akademskih studija smjera Novinarstvo i multimedija studenti imaju mogućnost da nastave studije na diplomskim akademskim studijama drugog stepena- master studije bilo gdje u BiH i inostranstvu.