Izrada štamparskih formi postupkom direktne obrade materijala zračenjem je savremeni način izrade štamparskih formi. Za ovaj postupak se koristi izraz CtP,koji je akronim engleskog naziva „Computer to Plate“što se može prevesti kao “sa kompjutera na ploču”.

Priliku da aktivno učestvuju u ovom postupku izrade štamparskih formi imali su studenti BLC-a prilikom jednog od redovnih odlazaka u štampariju Grafomark Laktaši.

vanaksgd