Nije više rijetkost da se u zgradi Centralne banke čuju glasovi i žamor studenata koji posjećuju ovu instituciju. Naime, sastavni dio studentskih predavanja i ispita predstavlja i Centralna banka i monetarna politika, te su i predavanja u Centralnoj banci i upoznavanje “na licu mjesta”, pretpostavka je, dobrodošla.

Jedna od takvih posjeta upriličena je 30. novembra/studenog 2007. godine. Naime, član Upravnog vijeća CBBiH Ljubomir Kovačević organizovao je posjetu tridesetak studenata Banjalučkog koledža kojima je guverner CBBiH Kemal Kozarić održao predavanje.

U okviru predavanja o modelu monetarne politike, guverner je ukazao na pojam i značaj monetarne politike, aktivnosti i osnovne karakteristike centralne banke, s posebnim osvrtom na valutni odbor, model koji funkcioniše u BiH, te na CBBiH.

Drugi dio predavanja odnosio se na stanje finansijskog sektora u BiH.

Studenti su se interesovali za rad Upravnog vijeća CBBiH i donošenje odluka, specifične nadležnosti guvernera, euro u prometu, funkcije glavnih jedinica i filijala CBBiH, te o mogućnostima zapošljavanja u CBBiH.