Grupa studenata Banja Luka College-a, zajedno sa prof. dr Rajko Macurom, i ove godine, učestvuje u radu Ljetne škole preduzetništva, koju organizuje Univerzitet u Novom Mestu u Republici Sloveniji.

Pored studenata BLC-a, u radu ljetne škole učestvuju studenti i profesori Fakulteta za informatiku- Univerza Novo Mesto, Fakulteta poslovne eknomije Sveučilišata-Univerziteta  “Vitez”, Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici iz Virovitice i Ekonomskog fakulteta iz Niša.

Pored profesora navedenih visokih škola koji drže radionice, za učesnike programa predavanja su držali i uspješni privrednici i predstavnici privredne komore i udruženja poslodavaca iz Novog Mesta.

Za učesnike ljetne škole predviđena je posjeta uspješnim kompanijama, kao što je Krka d.d. kao i posjete kulturnim spomenicima u Ljubljani i drugim kulturnim spomenicima u regiji, kao I turističkim lokacijama, a sve uz pomoć profesionalnih vodiča (Trška Gora, Otočac u Kostanjevici, …).

Učesnici ljetne škole iz BLC-a u narednoj školskoj godini će svojim vršnjacima održati motivaciona predavanja i biti aktivno uključeni u vannastavne aktivnosti, kao što su istraživački rad, izrada poslovnog plana I drugim aktivnostima kojima Banja Luka College posvećuje pažnju u svojim nastavnim I vannastavnim aktivnostima.