Poštovani studenti,

Obavještavamo vas da povodom januarskih praznika Visoka škola „Banja Luka College“ (u daljem tekstu: BLC) neće raditi u periodu od srijede, 01.01.2020. do srijede, 15.01.2020. godine.

U periodu od 15.01.2020. do 03.02.2020. godine BLC će raditi skraćeno radno vrijeme: radnim danima od 09.00 do 17.00 časova, subotom od 09.00. do 12.00 časova.

Od ponedjeljka, 03.02.2020. godine BLC će raditi radnim danima od 08.00 do 18.00 časova, subotom od 09.00 do 12.00 časova.

U toku neradnih dana za sva vaša pitanja i konsultacije možete se obratiti:

1. Koordinatorima za nastavu i kvalitet:

– prof. dr Svetlana Dušanić Gačić: svetlanadg@blc.edu.ba, 065/492-018; 

– mr Dragan Pejić, dragan.pejic@blc.edu.ba, 066/ 995-823;

2. Studentskoj službi:

– Šef Studentske službe: Đulka Simišić, blc@teol.net, 065/492-013;

– Referenti u Studentskoj službi: Vesna Novaković i Dobrila Branković, info@blc.edu.ba;

3. Pravnoj službi:

– Sandra Lazić, dipl. pravnik, pravnasluzba@blc.edu.ba, 065/492-014;

4. Svim nastavnicima i saradnicima BLC-a putem njihovih e-mail adresa koje se nalaze na sajtu BLC-a.

Želimo vam srećne i ugodne predstojeće praznike!

Menadžment BLC-a