Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada je produžžio konkurs za upis na Specijalističke strukovne studije “Komunikacione tehnologije” na Departmanu za energetiku, elektroniku i telekomunikacije:

▪  akreditovane studije II stepena (u rangu sa Master),
▪  traju 1 godinu,
▪  pravo na upis imaju studenti sa 180 ESPB bodova i višše,
▪  blok nastava u vidu dvodnevnih NKT kurseva,
▪  5 izbornih predmeta, semestralni rad, stručna praksa, specijalistički rad,
▪  literatura uključena u šškolarinu,
▪  termini nastave i ispita usklađuju se sa studentima,
▪  polaznicima NKT kurseva odobrava se popust,
▪  upis je do kraja novembra 2013.

Studije pokrivaju teme:
Wi-Fi (802.11), TCP/IP, VoIP, MPLS, DSL, KDS, optika, mobilni sistemi, Ethernet, WAN, VPN, NGN, …

Više o studijama i NKT kursevima:
www.nkt.uns.ac.rs

Za sve dodatne informacije slobodno nam se obratite:
+381 21 475-00-12
+381 21 475-00-15
+381 64 208-58-58 (mob.)
nkt@uns.ac.rs