Macura, Rajko i drugi (2014): Socijalna uključenost: diskurs ili novi koncept /, Banja Luka : Besjeda : BLC, 2014 (Prijedor : UG Svjetionik), ISBN 978-99938-1-219-7 (Besjeda), COBISS.RS-ID 4106776

Koncept socijalne isključenosti podrazumijeva princip supsidijarnosti, to jes,t da se problemi rješavaju tamo gdje su i nastali, kao i pružanje vrste i obima pomoći u skladu sa ličnim potrebama svakog pojedinca.