Visoka škola „Banja Luka College“ partner je Četvrte studentska konferencija SKEI 2019 koja je održana na Sveučilištu “VITEZ” 09.05.2019. u Travniku.

BLC su na SKEI konferenciji predstavljali prof. dr Nenad Novaković, prof. dr Rajko Macura, prof. dr Svetlana Dušanić – Gačić, doc. dr Zorana Agić, dr Nikola Novaković i studentkinja treće godine Rada Lugić Mikanović izlažući radove na nekoliko različitih sesija.

Jedinstveni program konferencije ima za cilj  omogućiti transfer znanja i poslovni networking za učesnike: studente, profesore, privredu, ustanove i ostale zainteresovane. Već tradicionalna, četvrta konferencija SKEI pruža mogućnost naučnim radnicima, ali prvenstveno i studentima završnih godina studija, kao i studentima koji su završili studij na jednom od tri ciklusa studija da predstave svoja istraživanja i primjenjiva rješenja. Praktični aspekt konferencije SKEI omogućava studentima da iskustva pisanja, prezentovanja i objavljivanja stručnih i naučnih radova stiču u međunarodnom okruženju.

Organizator SKEI 2019 konferencije bilo je Sveučilište/Univerzitet “VITEZ”, kao nosilac projekta i domaćin. Osim BLC-a, partneri SKEI 2019 konferencije bili su „Visoka škola modernog biznisa u Beogradu“, MBS, Veleučilište ,, Lavoslav Ružička,,, „Internacionalna poslovno-informaciona akademija“ Tuzla, „Fakultet za primjenjeni menadžment, ekonomiju i finansije“ Beograd, „International Burch University“ Sarajevo, „Fakulteta za ekonomijo in informatiko“, Novo Mesto, Univerza v Novem Mestu, Slovenija.