DIPLOMIRANI MENADŽER ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I MEDIJE

VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA INTERNO INFORMISANJE U FONDU ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE
Saša Gašić ima bogato radno iskustvo u medijima. Njegovi radni počeci vezani se za poslove snimatelja na RTRS-u, ali i nekim banjalučkim komercijalnim medijima.
Od 2008. godine stalno je zaposlen u Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, prvo na poslovima rukovodioca Službe za razvoj organizacije i edukacija, a potom i u Službi za odnose s javnošću.

Baveći se poslovima medijske analize, Saša je sarađivao sa mnogim institucijama a neke od njih su i USAID (projekat BLIC-MEDIA), CRA, OSCE, OHR i druge.

Nakon završenih osnovnih studija na BLC-u, završio je master studije međunarodnih odnosa n aFakultetu političkih nauka u Banja Luci.