Svjesni značaja razvoja visokog obrazovanja, predstavnici  Visoke škole “Banja Luka College” potpisali su Protokol o saradnji sa predstavnicima beogradske akademije “DOSITEJ”. Dogovoreno je da buduću saradnju čini niz aktivnosti od razmjene informacija, međusobne promocije, podrške, treninga, obuka, do povezivanja sa socijalnim partnerima, povećanja mobilnosti radne snage na tržištu rada i smanjenje nezaposlenosti. Takođe, sastavni dio te saradnje biće zajedničke aktivnosti usmjerene na obezbeđenju kvaliteta obrazovanja kroz verifikaciju normi i standarda.

Uspješan boravak u Beogradu, predstavnici BLC-a iskoristili su za posjetu Univerzitetu Alfa BK, sa kojim je za naredni period dogovoreno potpisivanje sličnog sporazuma o saradnji.