U okviru obezbjeđivanja kvaliteta rada, menadžment i profesori BLC-a kontinuirano preduzimaju korake na uspostavljajanju saradnju sa novim, a istovremeno proširenju polja saradnje sa postojećim partnerima, naročito visokoškolskim ustanovama.

U Beogradu je potpisan sporazum sa predstavnicima Fakulteta za informacione tehnologije i inžinjerstvo Univerziteta „Union Nikola Tesla“ Beograd, kojim se obuhvataju različiti oblici saranje, posebno u okviru srodnih studijskih programa. Osim stručne, ta saradnja omogućava mobilnost studenata i nastavmika, zajedničko učešće u Erasmus, i drugim projektima.