U organizaciji Instituta za edukaciju pri Spoljnotrgovinskoj komori Bosne i Hecegovine i Fakulteta “Banja Luka College” iz Banja Luke, po prvi put su u Banja Luci i Banskom dvoru uručeni serifikati polaznicima škole za drumski saobraćaj.Naime, evropski propisi nalažu da svi vozači u drumskom saobraćaju koji prelaze granice moraju da imaju validne sertifikate za nesmetan prolaz i transport vozila i roba kroz sve zemlje Evrope.

Ovaj međunarodno priznati sertifikat, jedini i prvi ovakve vrste iz Bosne i Hercegovine, potreban je svim prevoznicima, pojedincima i organizacijama koje se bave drumskim transportom, istakao je voditelj ove skole profesor Velibor Peulić.

Profesor dr. Željko Mirjanić, dekan BLC fakulteta je naglasio potrebu i značaj saradnje visokoobrazovnih institucija i privrede, a jedna od vitalnijih grana nase privrede je upravo drumski saobraćaj koji u tom pogledu treba i podržati i dati mu stručnu i potrebnu kadrovsku osnovu sto mi u “Banja Luka Collegu” svesrdno podržavamo u stručnom i specijalističkom pogledu. Mi ćemo se i dalje angažovati na ovom obrazovnom poslu i uključivati u sve projekte koji nas vode ka Evropi i započetom procesu evropskih integracija.

Vise od 60 polaznika, pod mentorstvom međunarodne akademije za drumski saobraćaj uspjesno je zavrsilo prvu ovakvu skolu u Bosni i Hercegovini iz svih regija BiH.

Direktor ECOS Instituta za edukaciju pri Spoljnotrgovinskoj komori BiH profesor Faruk Jasarević je naglasio da je ovo prvi seminar bosanskohercegovačkih menadžera koji dobijaju sertifikat koji priznaje Evropska Unija i koji se odvijao prema kriterijima i propozicijama Evropske zajednice.

Ovakav način edukacije kadrova potrebnih privredi je prvi korak ka pridruživanju i putokaz i podstrek i drugima da hrabro krenu putem potrebnih i neizbježnih evropskih integracija, naglasio je Jasarević.

Polaznici su stekli neophodan sertifikat koji im služi da nesmetano mogu da se bave poslovima drumskog saobraćaja mnogo lakse, ali i stručnije i sa većom dozom autoriteta i znanja koje su stekli na ovoj skoli, istakli su mnogi nosioci ovog značajnog sertifikata IRU akademije za drumski saobraćaj.