Radi se na sledeći način:

1. Otvoriti stranicu https://academy.oracle.com.
2. Odabrati „Join Oracle Academy today“

3. Pod „Oracle Academy – I Do Not Have an Oracle Account
4. Odabrati „Create Your Oracle Account“:


5. Otvorit će se obrazac koji je potrebno popuniti Vašim podacima (u primjeru su korišteni lični podaci):


Postupak registracije je završen nakon popunjavanja svih potrebnih podataka (označeni su „zvjezdicom“) privodi se kraju potvrdnim klikom na „Create Account“:
Putem e-maila trebate da dobijete obavještenje kako je korisnički račun kreiran, ali je potrebno izvršiti verifikaciju.
Za potrebe verifikacije Vam je poslan e-mail s poveznicom na koju je potrebno „kliknuti“. E-mail će biti sličan e-mailu na slici ispod:

Tek nakon što verifikujete svoju e-mail adresu „klikom“ na gornju poveznicu u primljenom e-mailu, bit će moguće prijaviti se na https://academy.oracle.com sa korisničkim kredencijalima koje ste kreirali tokom registracije.