Visoka škola “Banja Luka College” dobila je riješenje kojim se potvrđuje da su ispunjeni standardi kvaliteta prema ESG standardima. Riješenje je dodijeljeno na najduži rok i to od pet godina, što znači potvrdu dosadašnjeg kvalitetnog rada. Takođe, akreditacija znači i obavezu za BLC da nastavi sa kvalitetnim radom u procesu obrazovanja mladih, ali i da unapređuje svoj rad i teži ka višem i boljem. Dobijanje akreditacije nije tačka koja se stavlja na kraju knjige, ona je samo podsticaj za BLC da i dalje radi predano i najbolje što može. 

[error]  Preuzmite dokument[/error]