Proljetna radionica intelektulanog foruma “Nikola Tesla”, u suorganizaciji sa Banja Luka College-om, održaće se u terminu od:

22.03.2012. do 22.04.2012.

Radionice će se održavati 2-3 puta sedmično
u terminu od 19 časova

Proljetna radionica je otvorena za sve zainteresovane studente Banja Luka College-a, kao i za sve druge zainteresovane.

  Najava i poziv za učešce

  Tehnički opis korištenih tehnologija