BLC je ostvario saradnju sa jedinicom za izdavaštvo Savjeta Evrope u Strazburu , a u cilju ostvarivanja principa visokog obrazovanja : uvažavanje humanističkih i demokratskih vrijednosti evropskih i nacionalnih tradicija , poštovanje ljudskih prava i građanskih sloboda, uključujući zabranu diskriminacije . BLC je sklopio sedam ugovora sa Direktoratom komunikacija jedinice za izdavaštvo Savjeta Evrope . Ovim ugovorima se BLC – u daje pravo da prevodi i izdaje izdanja Savjeta Evrope za područje Bosne i Hercegovine i regiona . Ugovori se tiču prava i obaveza izdavača i vlasnika izdanja na distribuciju , prevod i ostalih ugovorom predviđenih uslova . Ugovori su potpisani za publikovanje sljedećih izdanja :

  1. “Institucije menadžmenta etnopolitičkog sukoba u centralnoj i istočnoj Evropi ” . ; ( Institucije za upravljanje Ethnopolitical sukoba u centralnoj i istočnoj Evropi )
  2. “Priručnik za nošenje religijskih simbola u javnosti ” . ; ( Priručnik o nošenja verskih simbola na javnim mestima )
  3. ” Izvršenja presuda Evropskog suda ẑa ljudska prava ” ( drugo izdanje ; ( izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska Rights ) ( 2. izdanje )
  4. “EDC / HRE ( peti dio : Proučavanje prava djeteta – Devet kratkih projekata za osnovni nivo ” ; ( EDC / HRE ( Jačina zvuka V ) : . Istraživanje dečijih Rights – Devet kratkih projekti za primarnom nivou )
  5. “Savjet Evrope i ljudska prava – Uvod u Evropsku konvenciju o ljudskim pravima ” . ; ( Savet Evrope i ljudska prava – uvod u Evropske konvencije o ljudskim Rights )
  6. “Priručnik o govoru mržnje ” . ; Priručnik o govoru mržnje
  7. “Savjet Evrope i Rim : 40 godina akcije ” ( Savet Evrope i Roma : 40 godina od akcije )

BLC je kroz partnerstvo sa izdavačkom kućom ” Besjeda ” i Ministartsvom civilnih poslova BiH učestvovalo u međunarodnom projektu štampanja UNESCO – vih Konvencija iz oblasti kulture .