ERASMUS+ PROGRAM

Banja Luka College je i tokom 2017/2018 školske godine bila u procesu realizacije Erasmus + programa sa Visokom školom VSITE iz Zagreba. Erasmus + je program Evropske unije za obrazovanje, obuke, mlade i sport predviđen za period od 2014. do 2020. godine, sa željom da se modernizuje obrazovanje mladih širom Evrope.

U ovoj školskoj godini obavljen je drugi dio Erasmus + programa sa Visokom školom VSITE iz Zagreba, kojom prilikom je u Zagrebu boravio student Banja Luka College-a Marko Bajić od 18. septembra 2017. godine do 17. februara 2018. godine, odnosno proveo zimski semestar.

Tokom petomjesečnog boravka Marko Bajić je prisustvovao svim oblicima nastave na VSITE Visokoj školi kao i pristupio polaganju ispitnih obaveza. Tokom cijelog boravka, student je primao mjesečnu stipendiju u iznosu od 800 €, dakle pet mjesečnih stipendija u ukupnom iznosu od 4000 € i jednokratni iznos od 180 € za putne troškove.

O njegovom iskustvu i značaju koji je ovaj boravak u okviru Erasmus + programa imao za njega, može se pogledati na sljedećem linku.

https://www.blc.edu.ba/marko-bajic-student-blc-a-na-razmjeni-erasmus-iskustvo/

 

BLC je ostvario saradnju sa jedinicom za izdavaštvo Savjeta Evrope u Strazburu , a u cilju ostvarivanja principa visokog obrazovanja : uvažavanje humanističkih i demokratskih vrijednosti evropskih i nacionalnih tradicija , poštovanje ljudskih prava i građanskih sloboda, uključujući zabranu diskriminacije . BLC je sklopio sedam ugovora sa Direktoratom komunikacija jedinice za izdavaštvo Savjeta Evrope . Ovim ugovorima se BLC – u daje pravo da prevodi i izdaje izdanja Savjeta Evrope za područje Bosne i Hercegovine i regiona . Ugovori se tiču prava i obaveza izdavača i vlasnika izdanja na distribuciju , prevod i ostalih ugovorom predviđenih uslova . Ugovori su potpisani za publikovanje sljedećih izdanja :

  1. “Institucije menadžmenta etnopolitičkog sukoba u centralnoj i istočnoj Evropi ” . ; ( Institucije za upravljanje Ethnopolitical sukoba u centralnoj i istočnoj Evropi )
  2. “Priručnik za nošenje religijskih simbola u javnosti ” . ; ( Priručnik o nošenja verskih simbola na javnim mestima )
  3. ” Izvršenja presuda Evropskog suda ẑa ljudska prava ” ( drugo izdanje ; ( izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska Rights ) ( 2. izdanje )
  4. “EDC / HRE ( peti dio : Proučavanje prava djeteta – Devet kratkih projekata za osnovni nivo ” ; ( EDC / HRE ( Jačina zvuka V ) : . Istraživanje dečijih Rights – Devet kratkih projekti za primarnom nivou )
  5. “Savjet Evrope i ljudska prava – Uvod u Evropsku konvenciju o ljudskim pravima ” . ; ( Savet Evrope i ljudska prava – uvod u Evropske konvencije o ljudskim Rights )
  6. “Priručnik o govoru mržnje ” . ; Priručnik o govoru mržnje
  7. “Savjet Evrope i Rim : 40 godina akcije ” ( Savet Evrope i Roma : 40 godina od akcije )

BLC je kroz partnerstvo sa izdavačkom kućom ” Besjeda ” i Ministartsvom civilnih poslova BiH učestvovalo u međunarodnom projektu štampanja UNESCO – vih Konvencija iz oblasti kulture .