Projekt menadžment Banja Luka: Besjeda, 2014 (Banja Luka : BLC Atelje za grafički dizajn i digitalnu štampu). – 405 str. – (Naučna knjiga)   ISBN 978-99938-1-237-1 COBISS. RS-ID 4458520

Knjiga je namijenja studentima koji izučavaju problematiku upravljanja projektima, menadžerima kompanija, liderima projektno orijenisanih organizacija, kao i svim osobama angažovanim u administraciji, nauci i neprofitnim organizacijama koji se bave osmišljavanjem i realizacijom različitih tipova projekata.