Ciljevi projekta
Opšti cilj:

Doprineti ekonomskoj stabilizaciji i socio-ekonomskom osnaživanju  grupa kroz promovisanje modela socijalnog preduzetništva i podsticanje korporativne društvene odgovornosti privatnih i javnih preduzeća.

SO1– Specifični cilj 1.

Podizanje svesti o važnosti socijalnog preduzetništva (SE) i društveno odgovornog poslovanja (DOP) kroz izradu analize sektora zapošljavanja u BiH i interakciju sa relevantnim zainteresovanim stranama (stejkholderima) (regije Prijedor i Velika Kladuša).

SO2 – Specifični cilj 2.

Promovisanje inovativnih modela socijalnog preduzetništva kroz uvođenje studijskog programa na Banja Luka College (BLC) i uspostavljanje studentske Akademije za preduzetništvo.

SO3 – Specifični cilj 3.

Podsticanje zapošljavanja marginalizovanih grupa uvođenjem pilot biznis start-up centara za razvoj socijalnih preduzeća pružanjem tehničke podrške u dve opštine u BiH

DETALJNIJE…