Ministarstvo nauke i tehnologije podržalo projekat BLC-a:  „Pravilno korištenje monitora – tehnologija za karakterizaciju i kalibraciju uređaja za reprodukciju boja“.

Koordinator projekta MSc Zoran Gazibarić , predavač na visokoj školi BLC.