Samozaposleno 25 lica u poljoprivredi sa projektnog područja 

Projekat „Proizvodnjom lana do održivih radnih mjesta u poljoprivredi“ je omogućio samozapošljavanje u poljoprivredi i uključivanje u regionalni poljoprivredno-prehrambeni lanac za 25 nezaposlenih lica sa područja opština Petrovac, Bosanski Petrovac, Ključ, Ribnik, Drvar i Istočni Drvar.

Ovo je postignuto kroz provođenje specijalno dizajniranog programa za razvoj uzgoja alternativnih usjeva pod nazivom „Karta za zapošljavanje u poljoprivredi“ koji uključuje dugoročnu edukativno-tehničku podršku u kombinaciji sa subvencijama za kandidate koji su u sklopu programa registrovali vlastita poljoprivredna gazdinstva ili obrte i odjavili se sa biroa za zapošljavanje. Pored toga, ovi korisnici su stekli pravo da potpišu kooperantske ugovore sa Poljoprivrednom zadrugom „Klekovača“ iz Petrovca koja će im garantovati otkupne cijene na ostvarene prinose. Na ovaj način, oni su uključeni u novi poljoprivredno-prehrambeni lanac koji seže sve do maloprodajnih kompanija u BiH, a čiji razvoj se podržava kroz ovaj projekat.

Zbog svoje sveoubuhvatnosti, projekat se realizuje u saradnji sa još dvanaest partnerskih organizacija i institucija uključujući šest opština, Poljoprivrednu zadrugu „Klekovača“, kompaniju „Žitoprodukt 2012“, Poljoprivrednoprehrambeni fakultet Sarajevo, Banja Luka College, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i Zavod za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona. Projekat se realizuje u okviru projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“, kojeg finansira Europska unija (EU) a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).

PREUZMITE DOKUMENT