Skripta Programiranje sa primjerima u programskom jeziku Java predstavlja važnu tačku koja studente upoznaje sa programskim jezikom Java i sa  osnovnim principima objektno orijentisanog programiranja.