Profesori Banja Luka Colege, prof. dr Nenad Novaković i prof. dr Rajko Macura su na 6. Međunarodnoj naučnoj Konferenciji, održanoj 11. maja 2017. u Novom Mestu predstavili svoj naučno – istraživački rad pod nazivom “Studentski konsultantski servis u funkciji podrške start up preduzetnicima i obezbjeđenja efikasne studentske prakse“. Organizatori Konferencije su Fakultet za biznis, menadžment i informatiku i Fakultet za biznis i naučni menadžment Novo Mesto.

Na Konferenciji je predstavljeno 118 radova i 146 autora i koautora, iz više evropskih zemalja. Radovi su klasifikovani u 7 tematskih cjelina.

Drugog dana Konferencije, 12. maja, po izboru i pozivu organizatora, za studente i profesore, održana su pokazna predavanja eminentnih profesora i akademika iz više evropskih zemalja, među kojima je predavanje održao i prof. dr Nenad Novaković, na temu motivacije studenata u okviru Bolonjske deklaracija.

Banja Luka College ima višegodišnju uspješnu saradnju sa Fakultetima u Novom mestu u cilju razmjene iskustava i poboljšanja kvaliteta nastavnog procesa.