Profesori Banja Luka College-a, prof. dr Nenad Novaković i prof. dr Rajko Macura su na 10. Međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji, koja je održana 6. i 7. oktobra 2017. godine pod nazivom „Nauka i visoko obrazovanje u funkciji održivog razvoja – SED 2017“ u Drvengradu, na Mećavniku, prezentovali svoj rad pod nazivom “Globalizacija – put ka ekonomskom blagostanju ili sunovratu ljudskog društva?”. Autori rada su dr Nenad Novaković, dr Rajko Macura i  mr Nikola Novaković.

Na Kanferenciji je prezentovano 115 radova i 246 autora iz sedam zemalja. Radovi su u skladu sa temama, grupisani u 10 tematskih oblasti i predstavljani u četiri sekcije.

Radne pauze su iskorišćene za uspostavljanje novih kontakata i sagledavanja mogućnosti saradnje u oblasti naučno – istraživačkog rada, inoviranja obrazovnih procesa, poboljšanja kvaliteta studentske prakse i sl.

Organizator Konferencije je Visoka poslovno-tehnička škola strukovnih studija u Užicu, koja datira od 1975. godine, kada je i započela sa radom.