Internacionalnog univerziteta Travnik je 14. I2 15.12.2018. godine na Vlašiću u hotelu Pahuljica održao XVIII Međunarodnu konferenciju pod nazivom: “TRENDOVI RAZVOJA ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA ZASNOVANI NA ZNANJU SA POSEBNIM OSVRTOM NA BIH U PROCESU PRISTUPANJA EU”. Konfeenciji je prisustvovao veći broj javnih ličnosti i funkcionera; ambasadora, premijera, ministara, rektora Univerziteta i drugih.
Svoje radove je izlagalo preko 60 profesora i akademika iz osam zemalja.
Svoj rad su predstavili i profesori Banja Luka College, prof dr Nenad Novaković i prof. dr Rajko Macura na temu „Poslovno okruženje u zemljama Zapadnog Balkana – faktor bržeg pristupanja ka Evropskoj Uniji“. Tokom rada Konferencije, uspostavljeni su brojni kontakti i dogovarana saradnja u cilju poboljšanja nastavnog i vannastavnog procesa i aktivnosti.