Profesor naše škole Slobodan Vidović, svoja umjetnička djela izložio je na Art Fair Miami Basel 2016.—Spectrum Art Show