Predstavnici našeg fakulteta, Dejan Tihonov i Tanja Hrvač učestvovali su na seminaru održanom u periodu od 29.03.-31.03.2012.god. u hotelu „Palas“ u Banjaluci, na temu „Uloga studenata u reformi visokoškolskog obrazovanja u BiH.
Seminar je organizovala Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta(HEA) u saradnji s Omladinskom informativnom agencijom(OIA) BiH, u okviru Projekta „Podrška funkcionisanju i radu Agencije“ koji se finansira sredstvima vlade Austrije.

Na ovom skupu predstavnici studentskih unija, udruženja i visokoškolskih ustanova iz cijele Bosne i Hercegovine razmatralii su kako podići nivo informisanosti studenata o reformskim procesima u visokom obrazovanju, podstaći razmjenu informacija radi postizanja što aktivnije uključenosti studenata u procese osiguranja kvaliteta i predstojeće akreditacije visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini.
Stručna savjetnica za odnose s javnošću u HEA-i, Slavica Škoro podsjetila je da je ta agencija imenovala prve komisije domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuka o akreditaciji visokoškolskih ustanova u BiH..