U okviru realizacije sporazuma o saradnji sa Fachhochschule Wiener Neustadt

Delegacija BLC boravila je 17. marta 2012. god. na Fachhochschule Wiener Neustadt, koja važi za jednu od najuticajnijih i najznačajnijih visokoškolskih ustanova u Austriji i prisustvovala manifestaciji DANI OTVORENIH VRATA, koja se organizuje svake godine na početku ljetnjeg semestra. U svom programu aktivnosti FH, kako nam je naglasila Jagodinka Petrikić-Zlatkov, koordinator za nastavni proces i marketing, ima posebno interesovanje i potrebu da sarađuje sa BLC-om kao posebnim i strateškim partnerom u BiH.

Nekoliko studenata koji su završili osnovne studijena BLC-u nastavili su studije na FH na master programu i pokazuju zavidne rezultate u nastavi.U vremenu koje dolazi u planu je intenzivnija razmjena nastavnika i studenata, ali i svih pozitivnih iskustava između FH i BLC-a.Prof. dr Gerhard Pramhas, MBA rukovodilac, posebno se pohvalno izrazio oko nastavnog plana i programa informatike i menadžmenta sa BLC. Sa ovih odsjeka studenti sa BLC-a mogu nesmetano da upisuju master studije na FH na njemačkom ili na engleskom jeziku.