Milorad DODIK, predsjednik Stranke nezavisnih socijaldemokrata, 14. decembra 2005. godine u okviru Izbornih seminarskih tema na BLC-u, održao je predavanje studentima BANJA LUKA COLLEGE.
Predavanje je održano u redovnom terminu nastave Izbornih tema u srijedu 14. decembra sa početkom u 17.00 časova
u Vijećnici Kulturnog centra Banski dvor u Banja Luci.
Tema predavanja i razgovora sa studentima bila je: VIZIJA DRUŠTVENIH I POLITIČKIH DOGAĐANJA U BOSNI i HERCEGOVINI.

Milorad DODIK, je rođen 1959. godine u Laktašima, gde je završio osnovnu školu, srednju školu u Banja Luci, a Fakultet političkih nauka na Univerzitetu u Beogradu. Od 1986.-1990.godine obavljao je, uspješno, funkciju Predsjednika Izvršnog odbora SO Laktaši. Na prvim višestranačkim izborima u BiH 1990.godine je izabran u Parlament BiH na listi Saveza Reformskih Snaga.

U toku rata u BiH kao poslanik u NS RS otvoreno se suprostavljao samovlašću SDS, formirajući “Klub nezavisnih poslanika” u NSRS, koji je 1996.godine bio okosnica formiranja Stranke nezavisnih socijaldemokrata.

1996. godine izabran je za prvog Predsjednika SNSD i još uvijek obavlja tu dužnost.
1997. godine ponovo je izabran za narodnog poslanika u NSRS, a januara 1998.godine dobija mandat da sastavi Vladu i biva izabran za Predsjednika Vlade RS, tu dužnost je obavljao do januara 2001. godine. Na “Opstim izborima 2000” bio je kandidat za Predsjednika RS, Stranke nezavisnih socijaldemokrata, podršku kandidaturi je imao i od SNS i DSP.

Od priznanja posebno se može istaći veliko priznanje Srpske Pravoslavne Crkve, Sveti krst čuvara Hristovog groba, koji mu je dodijelio Jerusalemski Patrijarh Diodor I.

I u privatnom biznisu se potvrdio vođenjem vlastite firme, do izbora za Premijera, gdje je zapošljavao preko 170 ljudi. Oženjen je, otac dvoje djece, i sa porodicom živi u Laktasima. ( mdodik@snsd.org )