Banja Luka, 5. oktobar 2012. godine u 13.00 časova, Amfiteatar 1 BLC-a.

NAPOMENA:
Obavezno prisustvo svih studenata i profesora.