Obavještavaju se studenti BLC-a da će se svečana dodjela diploma održati u maju mjesecu 2014. godine.
Pozivaju se svi studenti da podnesu zahtjeve za izradu diplome najkasnije do 15.04.2014. godine.
U zahtjevu je potrebno pored imena i prezimena i broja indeksa, navesti datum diplomiranja, studijski program koji je završen i pismo (latinica ili ćirilica) na kojem će se štampati diploma.
Datum svečane dodjele diploma biće naknadno objavljen na sajtu BLC-a