VAŽNI DATUMI:
Rok za dostavljanje rada (na srpskom): 24/04/2015 Rok za dostavljanje prevoda prihvaćenog  rada (na engleskom jeziku): 30/04/2015 NAPOMENE: Prijava učešća se dostavlja na email: conference@vssp.edu.rs (ime, prezime, institucija, kontakt tel i email, kao i tema rada, sažetak i ključne reči ako učesnik želi da objavi rad). Radovi će biti objavljeni na osnovu pozitivne slepe recenzije u Zborniku radova (ISBN referenca, M33), i časopisu SEER po izboru Redakcije i dodatnoj slepoj recenziji. Radovi treba da budu urađeni u skladu sa priloženim instrukcijama. Za detaljnije informacije, kontaktirajte nas na e-mail: conference@vssp.edu.rs ili brojeve telefona: +381 11 3282-870, +381 64 64-83-203 (Bojana Vignjević). Parking mesto je najbliže u okviru Javne garaže kod Narodne skupštine.

PDF dokument Poziv_za_radove -Konferencija_05_Jun_2015.pdf
Word dokument Forma_za_pisanje_rada.doc

PDF dokument Call for papers – Conference 05 06 2015
Word dokument Instructions for preparing papers
PDF dokument APA-Style.pdf