Banja Luka College poziva maturante i njihove roditelje na Dan otvorenih vrata: 24. aprila 2015. godine od 10 do 17 časova.

Zašto BLC?

 • Zato što je BLC priznat kao kvalitetna akademska ustanova koja spaja intelektualni potencijal studenata i
  nastavnika i pruža partnerski odnos u kojem se međusobni odnosi studenata i nastavnika grade na uvažavanju
  i odgovornosti.
 • Zato što je BLC potvrđen kao kvalitetan studij koji omogućava profesionalni uspjeh i karijeru studenata koji
  vjeruju u svoje intelektualne sposobnosti i žele da razviju individualni stil učenja prilagođen sposobnostima
  i kadrovskim potrebama!
 • Zato što BLC doprinosi socijalnoj integraciji i aktivnoj ulozi studenata u društvu, što je studij vrijeme kada se
  uspostavljaju i razvijaju prijateljstva za čitav radni i životni vijek.
 • Zato što je BLC jedina visokoškolska ustanova koja ima vlastiti internet radio- College radio koji studentima
  na smjerovima Novinarstvo i multimedija i Odnosi s javnošću omogućava kreativni razvoj profesionalnihn
  sposobnosti, još u toku studija, kao i obavljanje studentske prakse na završnoj godini studija. College radio
  svim studentima omogućava razvijanje kreativnih sposobnosti, ispoljavanje generacijskih i vlastitih stavova i
  komuniciranje sa drugim studentima i slušaocima College radija.
 • Zato što je sajt BLC-a dizajniran tako da omogućava neposrednu i neprekidnu komunikaciju i interakciju
  studenata i nastavnika, kao i komunikaciju studenata sa administrativnim osobljem.
 • Zato što studenti mogu da koriste najsavremeniju informatičku i komunikacionu opremu smještenu: u
  dva informatička kabineta, četiri amfiteatra sa opremom za snimanje predavanja i audio-video projekciju,
  multimedijalnom centru, grafičkom ateljeu, seminar sali, biblioteci, info-pultevima.
 • Studentima BLC-a je, po upisu, omogućen besplatan Office 365 na korišćenje a svi zainteresovani studenti
  mogu besplatno završiti obuku i steći sertifikat Oracle-a te besplatno proći obuku za rad na Apple-ovim
  proizvodima.

Po čemu se razlikuje BLC od drugih

BLC se razlikuje od drugih i po studentskoj praksi. Stručna studentska praksa obavlja se sa ciljem uvođenja studenata u radne procese stvarnog radnog okruženja i sticanja početnih iskustava rada na svakodnevnim radnim zadacima. Studenti imaju mogućnost pronalaženja prakse u firmama od njihovog interesa, a ukoliko je sami nisu u mogućnosti pronaći, dodjeljuje im se. Na taj način imaju priliku da se dokažu u samoj praksi i uspostave neposredni kontakt sa poslodavcem sa mogućnošću stalnog zaposlenja.