Sadržaj knjige metodološki je dobro zasnovan i veoma stručno obrađen. U njoj je ponuđen najopštiji pregled teorijskih stanovišta o civilnoj kontroli sistema bezbednosti, posebno pravno-političkih aspekata civilnog nadzora i kontrole nad elemenatima sistema bezbednosti Bosne i Hercegovine pojedinačno, što predstavlja izuzetan naučni doprinos uspostavljanju teorijskih osnova civilne kontrole sistema bezbednosti na prostorima jugoistočne Evrope. Doprinos ove knjige ogleda se i u originalnosi tumačenja pravno–političkih modela kontrole sistema bezbednosti u Bosni i Hercegovini, te u koncipiranju novog konceptualnog modela kontrole sitema bezbednosti koji bi, po opštoj oceni naučne i stručne javnosti, mogao bitu uspešno primenjen u Bosni i Hercegovini u budućnosti.

Prof. dr Neđo Danilović (iz recenzije)