Održano predavanje prof. dr Anisa Bajrektarevića na temu PARIZ − BLISKI ISTOK − KLIMA: KUDA DALJE?!